In het bestuur hebben zitting:

 

Voorzitter:                Harry ter Hove
Penningmeester:     Marian Dielissen
Secretaris:               Joke Brouwer
Bestuurslid:             Laura Huisman
Bestuurslid:             Dillen Bruil