In het bestuur hebben zitting:

 

Voorzitter:                Gerrie Elsenaar
Penningmeester:     Marian Dielissen
Secretaris:               Joke Brouwer